Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cau Ysgolion neu Ddosbarth a gofal plant

Mae'r newyddion bod nifer o ysgolion/lleoliadau gofal plant yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi derbyn achos(au)  Covid-19 yn bryder i bawb.

Hyd yma, rydym yn ymwybodol o'r canlynol sydd wedi cael ei effeithio:

Ysgol Dyddiad Wedi’I hysbysu Cymryd camau
Ysgol Gymunedol Abercanaid Ar Agor Fel Arfer
Ysgol Gynradd Gymunedol Bedlinog Ar Agor Fel Arfer
Ysgol Gynradd Caedraw Ar Agor Fel Arfer
Ysgol Gynradd Parc Cyfarthfa Ar Agor Fel Arfer
Ysgol Gynradd Dowlais Ar Agor Fel Arfer
Ysgol Gynradd Edwardsville Ar Agor Fel Arfer
Ysgol Gynradd Gellifaelog Ar Agor Fel Arfer
Ysgol Gynradd Goetre Ar Agor Fel Arfer
Ysgol Gynradd Gwaunfarren Ar Agor Fel Arfer
Ysgol Gynradd Heolgerrig Ar Agor Fel Arfer
Ysgol Gynradd Pantysgallog 09/07/2021

Gofynnir i'r feithrinfa ynysu tan 18/07/21, oni bai ei bod yn cael ei hysbysu'n wahanol.

Ysgol Gynradd Gatholic St Aloysius Ar Agor Fel Arfer
Ysgol Gynradd Gatholic St Mary Ar Agor Fel Arfer
Ysgol Gynradd Gatholic St Illtyd Ar Agor Fel Arfer
Ysgol Gynradd Trelewis Ar Agor Fel Arfer
Ysgol Gynradd Troedyrhiw Ar Agor Fel Arfer
Ysgol Gynradd Twynyrodyn Ar Agor Fel Arfer
Ysgol Gynradd Gymunedol Ynysowen Ar Agor Fel Arfer
Ysgol Gynradd Coed y Dderwen Ar Agor Fel Arfer
Ysgol Gymraeg Rhyd-y-grug Ar Agor Fel Arfer
Ysgol Santes Tudfil Ar Agor Fel Arfer
Ysgol Gynradd Y Graig Ar Agor Fel Arfer
Ysgol Uwchradd Afon Taf Ar Agor Fel Arfer
Ysgol Uwchradd Gatholic Bishop Hedley Ar Agor Fel Arfer
Ysgol Uwchradd Cyfarthfa Ar Agor Fel Arfer
Ysgol Uwchradd Pen y Dre Ar Agor Fel Arfer
Ysgol Arbennig Greenfield Ar Agor Fel Arfer
Uned Cyfeirio Disgyblion Ar Agor Fel Arfer
Cyn Ysgol Plant Bach Ar Agor Fel Arfer
Cyn Ysgol Galon Uchaf Ar Agor Fel Arfer
Lywnog Bychain Bedllwynog Ar Agor Fel Arfer
Cylch Meithrin Pentrebach Ar Agor Fel Arfer
Ysgol Feithrin Coed-y-Dderwen Ar Agor Fel Arfer
A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y