Ar-lein, Mae'n arbed amser

Lleoedd Ysgolion, Gweithwyr Allweddol Hanfodol a Phrydau Ysgol am Ddim

Dim ond ‘Gweithwyr Allweddol Hanfodol’ (fel y dynodir mewn cyfathrebiad blaenorol oddi wrth ysgolion) ddylai wneud cais i ysgol eu plentyn ynghylch cael mynediad i’r Hyb i’w plentyn/plant, er mwyn eu galluogi i fynd i’w safle gwaith.

Mae’r lleoedd yn gyfyngedig a dim ond pan fydd rhieni wedi rhoi cynnig ar bob posibilrwydd arall y dylai rhieni wneud cais am le. Y LLE MWYAF DIOGEL I’CH PLENTYN YW YN Y CARTREF. MAE HYN HEFYD YN DIOGELU EICH TEULU ESTYNEDIG A’R GYMUNED.

Caiff pob cais ei adolygu a’i asesu gan yr ysgol dan sylw (yn uniongyrchol). Yn ychwanegol at hyn, caiff Proses Apeliadau ei gweithredu gan yr awdurdod lleol ar gyfer pob cais newydd a dderbyniwyd a’i asesu gan ysgolion o’r wythnos yn dechrau ar 18 Ionawr 2021.

Er mwyn apelio am benderfyniad a wnaed gan ysgol, e-bostiwch hub.schools@merthyr.gov.uk  am ffurflen apeliadau.

Llythyr Gweithiwr Hanfodol
 
Prydau Ysgol Am Ddim

O ddydd Llun 14 Medi 2020, caiff disgyblion sydd â’r hawl i dderbyn prydau ysgol am ddim gynnig dewis o Fwydlen Fer Covid-19.

O ran disgyblion sydd â’r hawl am brydau ysgol am ddim, sydd wedi eu hanfon adref i hunan ynysu o’r ysgol, caiff ad-daliad ei wneud i dalu am ddarparu cinio cyn gynted ag y bo’n bosibl drwy daliad uniongyrchol neu daleb.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau e-bostiwch fsmcovid19@merthyr.gov.uk neu ffoniwch 01685 725000 a bydd aelod o’n tîm yn gallu eich helpu. Diolch.

Gwneud yn fawr o’ch talebau prydau ysgol am ddim neu daliadau

Cysylltwch â Ni

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y