Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cynllun Taliad Hunanynysu

Mae ceisiadau I’r Cynllun Taliad Hunanynysu wedi dod i ben ac nid yw bellach yn  bosib gwneud ceisiadau.

Byddwn yn parhau i brosesu ceisiadau sydd wedi ei derbyn nes i bob ymgeisydd llwyddiannus gael eu talu.

Does dim angen cysylltu gyda ni i holi am eich cais gan y bydd hyn yn oedi ein gallu i wneud taliadau.

Cysylltwch â Ni