Ar-lein, Mae'n arbed amser

Credyd Cynhwysol - Hawlydd Newydd oherwydd COVID-19?

Ydych chi- neu rhywun rydych yn ei adnabod- yn hawliwr Credyd Cynhwysol newydd oherwydd sefyllfa waith a effeithir gan coronafeirws?

A wyddoch chi y gallech fod yn gymwys am gymorth gennym tuag at hyfforddi, ceisio am swyddi neu dechnegau cyfweliad yn ogystal â chymorth ehangach?

Mae Cymunedau ar gyfer Gwaith (C4W) yn fenter gan Lywodraeth Cymru sy'n helpu pobl i oresgyn rhwystrau i gyflogaeth

Mae Cymunedau Am Waith yn darparu amrywiaeth eang o gymorth er mwyn dod o hyd i gyflogaeth sy’n cynnwys hyfforddiant am ddim, profiad gwaith, cyfleoedd gwirfoddoli, cymorth â cheisiadau ar gyfer swyddi a chymorth a chefnogaeth â theithio, gofal plant a chyfrifoldebau gofal.

Cysylltwch â ni os gwelwch yn dda i wybod mwy. Ffoniwch Karen neu ddanfonwch neges destun ar 07784298238 am fwy o wybodaeth E-bost karen.foley@merthyr.gov.uk

Cysylltwch â Ni