Ar-lein, Mae'n arbed amser

Troi Tai'n Gartrefi

Rhanbarth Cwm Taf (Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf)

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi arian sylweddol i chwe rhanbarth cydweithredol ledled Cymru i’w cynorthwyo i ddefnyddio eiddo gwag fel cartrefi. Mae Rhanbarth Cwm Taf wedi cael arian sylweddol ers 2011, i ddarparu benthyciadau heb adlog o hyd at £25,000 yr uned, i berchnogion eiddo gwag, er mwyn cynorthwyo â chostau adfer ac adnewyddu.

Mae nodweddion allweddol y Cynllun yn cynnwys:

 • Benthyciad heb adlog o hyd at £25,000 yr uned lety
 • Rhaid defnyddio’r benthyciad i adnewyddu’r eiddo gwag
 • Rhaid i’r eiddo fod yn wag am o leiaf 6 mis adeg gwneud y cais
 • Ffi arferol y cais yw £345 (gan gynnwys cost y gofrestrfa tir)
 • Cadarnheir y benthyciad yn erbyn yr eiddo gwag neu eiddo arall a berthyn i’r ymgeisydd
 • Rhaid ad-dalu’r benthyciad o fewn 2 flynedd – pan geisir y benthyciad dan system ‘benthyg i werthu’ (ble mae'r perchennog yn ceisio gwerthu’r eiddo ar ôl cwblhau’r gwaith adnewyddu). Ad-delir y benthyciad ar ôl gwerthu.
 • Rhaid ad-dalu’r benthyciad ymhen 3 blynedd – pan geisir y benthyciad dan system ‘benthyg i rentu’ (ble mae'r perchennog yn dymuno rhoi’r eiddo ar osod i denantiaid ar ôl cwblhau’r gwaith adnewyddu)
 • Gall cwmnïau neu unigolion wneud cais
 • Caniateir trosi eiddo masnachol gwag (e.e. gallai trosi tafarn gynt yn 6 llety ddenu 6x £25,000 = £150,000 o fenthyciad)
 • Uchafswm y benthyciad i berson neu gwmni yw £150,000
 • Ni all unrhyw fenthyciad a gynigir, gan ystyried unrhyw forgais presennol fod yn fwy nag 80% o’r gwerth presennol. Fodd bynnag, gellid defnyddio eiddo arall i gadarnhau’r gost er mwyn goresgyn hyn
 • Rhaid adnewyddu’r eiddo i safon fyw weddus a cyfanheddol
 • Ni all y rhai sy’n cael y benthyciad symud i mewn i’r eiddo ar ôl ei newyddu – mae’r Cynllun hwn wedi’i dargedu at opsiynau prynu i osod a phrynu i werthu yn unig

Cymhorthion

 • Mae swyddogion yn CBSMT a CBSRCT sy’n fwy na bodlon rhoi cymorth a chefnogaeth am ddim i berchnogion eiddo gwag a buddsoddwyr sy’n meddwl am brynu eiddo gwag – cysylltwch â nhw am ragor o wybodaeth
 • Mae eiddo gwag a brynir mewn arwerthiant yn ddelfrydol am fenthyciadau Troi Tai’n Gartrefi. Bydd angen gwaith adnewyddu ar lawer ac efallai na fyddwch yn gallu cael morgais ar yr eiddo yn ei gyflwr presennol. Gall y cynllun Troi Tai’n Gartrefi roi cyfalaf gweithio i chi adnewyddu’r eiddo, gan eich galluogi i gael morgais ‘prynu i osod’
Manylion Cyswllt

Am ragor o wybodaeth cysylltwch

Swyddog Rhaglen Benthyciadau
Email: alison.reddy@merthyr.gov.uk
Telephone: 01685 725000