Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cyngor ar Gyflogaeth

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn darparu nifer o gynlluniau a gwasanaethau cynghori yn y Fwrdeistref er mwyn helpu pobl i gael swydd, cyflawni cwrs hyfforddi neu ddarganfod yr hyn sydd ar gael.

Nod llawer o'r cynlluniau hyn yw helpu grwpiau penodol megis rhieni sengl, pobl hŷn, pobl anabl a'r rheini ar incwm isel, neu sydd wedi gadael addysg ers tro.

 

Ein Gwasanaethau

 

Cyngor i Weithwyr

 

Cyngor i Gyflogwyr

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y