Ar-lein, Mae'n arbed amser

Profiad Gwaith

Mae’r Cyngor yn cynnig lleoliadau profiad gwaith i unrhyw un dros 14 oed mewn amrywiaeth o ardaloedd. P’un ai ydych yn fyfyriwr mewn ysgol, coleg neu brifysgol, yn ystyried dychwelyd i’r gwaith, neu’n ystyried newid eich gyrfa, mae profiad gwaith yn gyfle i gael mewnwelediad i mewn i gyfleoedd yn y Cyngor.

Profiad Gwaith gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Mae’r Cyngor yn cynnig lleoliadau profiad gwaith i unrhyw un dros 14 oed mewn amrywiaeth o ardaloedd.

Ein Lleoliadau

Darganfyddwch am ein lleoliadau Profiad Gwaith.

Gwneud Cais am Brofiad Gwaith

Gweld Hysbysiadau Preifatrwydd Cyngor Merthyr.