Ar-lein, Mae'n arbed amser

Prosiectau cyfredol

Derbyniodd y prosiectau arian cyfatebol drwy Raglen Ysgolion 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru sy’n anelu at drawsffurfio profiad dysgu disgyblion, gan sicrhau eu bod yn cael eu haddysgu mewn ystafelloedd dosbarth â thechnolegau a chyfleusterau sydd eu hangen i gyflenwi Cwricwlwm 21ain Ganrif. 

Cysylltwch â Ni

Oeddech chi’n chwilio am?