Ar-lein, Mae'n arbed amser

Lwfans Myfyrwyr Anabl

Beth yw Lwfans Myfyrwyr Anabl?

Mae Lwfans Myfyrwyr Anabl yn rhoi cymorth i unigolion dalu am gymorth dysgu ychwanegol y gallai fod ei angen ar fyfyriwr anabl; megis offer arbenigol, cludiant a chostau eraill sy'n gysylltiedig â’r cwrs.

Ble i ddod o hyd i wybodaeth

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Noder nad yw'r gwasanaeth hwn yn cael ei ddarparu gan CBS Merthyr Tudful.