Ar-lein, Mae'n arbed amser

Mae’r System Anghenion Addysg Arbennig yn newid

Bydd y gyfraith newydd

Bydd y gyfraith newydd a fydd yn cefnogi plant a phobl ifanc sydd ag AAY yn cynnwys sawl prif newid:

Beth yw cynllun datblygu unigol?

Mae cynllun datblygu unigol yn cael ei greu trwy gydweithrediad y plentyn a’r rhiant/gofalwr ar y cyd ag asiantaethau eraill fel ymarferwyr iechyd neu ofal cymdeithasol.

Beth os oes anghytundeb?

Bydd plant a rhieni/gofalwyr neu bobl ifanc yn rhan o ysgrifennu’r CDU. Bydd cydweithio’n fodd i drafod pryderon ac ymdrin â phroblemau a’u datrys o gyfnod cynnar.

ALN Information Advice and Guidance

Additional Learning Needs Information Advice and Guidance Document