Ar-lein, Mae'n arbed amser

The Special Educational Needs System is changing

The new legislation

The new legislation for ALN will bring about several main changes

What is an individual development plan?

An individual development plan is created through collaboration with the child and parent/ carer or young person in partnership with wider agencies that may be involved such as health and social care professionals.

Beth os oes anghytuno?

Bydd plant a rhiant/rhieni /gofalwr/gofalwyr neu bobl ifanc yn rhan o ysgrifennu ei CDU. Bydd gweithio fel hyn yn rhoi cyfle i drafod pryderon a gallu ymateb i faterion a delio gyda nhw yn gynnar.

ALN Information Advice and Guidance

Additional Learning Needs Information Advice and Guidance Document