Ar-lein, Mae'n arbed amser

Am Ysbrydoli i Weithio

Arianir Ysbrydoli i Weithio trwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop (CGE) er mwyn gweithio â phobl ifanc sydd rhwng 16 a 24 oed nad sydd mewn cyflogaeth, addysg nac hyfforddiant (NEET.)

Mae Tîm Ysbrydoli i Weithio’n cynnig cymorth trwy dîm gwaith ieuenctid profiadol a chymwys.

Mae Ysbrydoli i Weithio yn cynnig pecynnau sydd wedi eu teilwra i gwrdd ag anghenion pobl ifanc all gael eu darparu ar lefel un i un neu mewn sesiynau ar gyfer grwpiau bychan.

Mae’r sesiynau hyn yn gymorth i wella iechyd a lles, ennill cymwysterau a chanfod ffyrdd addas i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant.

Beth all Ysbrydoli 2 ei gynnig i chi?

Am wybodaeth bellach am Ysbrydoli i Weithio cysylltwch â ni ar 01685 727457.