Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cymwysterau Cydnabyddedig

Mae gan Dîm Ysbrydoli i Weithio diwtoriaid a chontractwyr profiadol sy’n gallu darparu amrywiaeth eang o gymwysterau pwrpasol i weddi eich anghenion.

Caiff y cymwysterau hyn eu darparu oddi wrth ein llyfrgell o unedau Datblygiad Personol a Chymdeithasol neu Berthnasol i Waith.

Mae ein cymwysterau’n cael sicrwydd ansawdd oddi wrth y corff Dyfarnu Cymreig, Agored Cymru, ac yn cael eu cynnig ar lefel 1 a 2.

Dyma ddetholiad o unedau y gallwn eu darparu:

Datblygiad Personol a Chymdeithasol

  • Rheoli Arian
  • Gwella Hyder
  • Deall Stres

Perthnasol i’r Gwaith

  • Cynllunio Gyrfa
  • Sgiliau Cyfweliad
  • Sgiliau Gwasanaeth Cwsmeriaid

Am wybodaeth bellach am gymwysterau cysylltwch â ni ar 01685 727457.

 

""