Ar-lein, Mae'n arbed amser

Clybiau Swyddi

Oherwydd COVID 19, nid yw Hybiau Gwaith I2W yn weithredol ar hyn o bryd.

Os oes angen help arnoch i chwilio am swydd, ffurflenni cais neu CV’s, cysylltwch a;

Lesley Jones ar 07784360847 / Lesley.jones@merthyr.gov.uk

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Beth am ddod i un o’n Hybiau Cymunedol i ddiweddaru eich CV a derbyn cyngor a chanllaw pellach