Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cyfleoedd Lleoliad Gwaith

Yn Ysbrydoli i Weithio rydym yn rhwydweithio’n barhaus â chyflogwyr lleol i gynnig cyfleoedd lleoliad gwaith i estyn eich CV gyda’r golwg o’ch symud hyd yn oed yn nes at gyflogaeth.

Caiff ein cyfleoedd lleoliad gwaith eu creu gyda chi mewn golwg a bydd ein tiwtor cyflogaeth a hyfforddiant profiadol yn eich arwain drwy’r profiad gwerth chweil hwn.

Gellir darparu cyfleoedd yn y sectorau canlynol:

  • Arlwyo
  • Gweinyddu
  • Manwerthu
  • Adeiladu
  • Peirianneg
  • Gwallt a Harddwch
  • TGCh
  • Gwaith Sylfaeni
  • Gwaith Ieuenctid
  • Cefnogi Ysgol

Am wybodaeth bellach am gyfleoedd lleoliad gwaith cysylltwch â ni ar 01685 727457.

""