Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cyrsiau Cyflogaeth

Gall Ysbrydoli i Weithio gynnig amrywiaeth eang o gefnogaeth er mwyn eich helpu i symud yn nes at eich cynllun gyrfaol hir dymor, boed y cynllun hwnnw ar gyfer symud i hyfforddi gyda darparwr lleol Dysgu Wedi’i Leoli yn y Gwaith, addysg bellach mewn coleg neu i ddod o hyd i gyflogaeth.

Dyma restr o’r mathau o weithgareddau y gallwn eich cefnogi â nhw:

  • Chwilio am swydd
  • Cais am swydd
  • Cais am gwrs coleg
  • Help gyda Chredyd Cynhwysol
  • Paratoi am gyfweliad
  • Cwblhau CV proffesiynol

Beth am fynychu Clybiau Swyddi yn rheolaidd mewn Hyb Cymunedol gerllaw?

""