Ar-lein, Mae'n arbed amser

Achrediad a Hyfforddiant sy’n berthnasol i’r Gwaith

Mae Ysbrydoli i Weithio yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau hyfforddi i weddu pob lefel, gallu ac amgylchiad.

Gall cyflenwi cyrsiau amrywio o sesiwn blas 1 dydd i 4 dydd yr wythnos dros 3 wythnos. Waeth pa mor hir neu fyr bynnag y bo’r hyfforddiant, caiff ymagwedd hyblyg ei mabwysiadu i’ch helpu i lwyddo.

Mae gwybodaeth am gyrsiau a hyfforddiant Ysbrydoli i Weithio ar gael isod:

 Gallwn hefyd ddarparu enghreifftiau achredu sy’n berthnasol i’r gwaith a gaiff eu rhestru isod:

  • Iechyd a Diogelwch
  • Trafod â Llaw
  • Cymorth Cyntaf
  • Hylendid Bwyd a Diogelwch
  • Cerdyn CSCS

 Am wybodaeth bellach am achrediad a hyfforddiant cysylltwch â ni ar 01685 727457.

""