Amgueddfeydd lleol

Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa

Ewch i Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa i edmygu’r casgliadau cain a deniadol helaeth. Gallwch gerdded trwy’r orielau cymdeithasol a diwydiannol atmosfferig sy’n cofnodi bri’r dref haearn wych hon.

Mae’r Castell mewn parcdir prydferth ar gyrion Parc Cenedlaethol y Bannau Brycheiniog. Yn yr Amgueddfa cewch:

  • Ddigon o le i barcio
  • Siop rhoddion
  • Ystafell de
  • Mynediad i bobl anabl â chloch trwy ddrws ar yr ochr
  • Tai Bach Cyhoeddus

Efallai bydd diddordeb gennych wybod hefyd:

  • Y derbynnir archebion grŵp
  • Bod teithiau tywys ar gael wedi’u trefnu ymlaen llaw
  • Bod teithiau tywys clywedol – £2.50 yr un

 

Oriau Agor

1 Ebrill – 30 Medi

Dyddiol: 10yb – 5.30yp (Mynediad olaf am 5yp)

1 Hydref – 31 Mawrth

Dydd Mawrth – Dydd Gwener 10yb – 4yp

Penwythnosau:

Canolddydd – 4yp

Ar gau ar ddydd Llun

 

Cost Mynediad

Oedolion – £1

Plant (16 oed ac iau) – Am Ddim

Pobl Hŷn (60 oed a hŷn) – Am Ddim

Teithiau Tywys Clywedol – £2.50 yr un

Nid oes angen i gwsmeriaid sy’n mynd i’r Ystafell De yn unig dalu mynediad.

Ewch i Wefan Dewch i Ferthyr am ragor o fanylion.

Bwthyn Joseph Parry

Mae 4 Rhes y Capel yn enghraifft wych o fwthyn gweithiwr haearn nodweddiadol. Adeiladwyd y bwthyn yn 1820au ar gyfer gweithwyr Gwaith Haearn Cyfarthfa a ganwyd Joseph Parry yma ym 1841, un o gyfansoddwyr enwocaf Cymru.

Mae ei 'Myfanwy' annwyl yn dal i fod yn ffefryn i Gorau Meibion Cymru heddiw.

Mae tu fewn i’r bwthyn wedi’i osod yn y 1840au ac yn dangos amodau byw’r gweithwyr haearn pan oedd Parry’n fachgen ifanc.

Mae’r orielau lan lofft yn cynnwys arddangosfa o fywyd a gwaith Parry, ac mae adran fach yn rhoi cefndir pellach i orffennol diwydiannol Merthyr Tudful.

Parcio. Siop. Mynediad i bobl anabl i’r llawr gyntaf gyda chopïau o’r arddangosfa lan lofft ar gais. Derbynnir archebion grŵp. Teithiau tywys trwy drefnu ymlaen llaw.

 

Oriau Agor

1 Ebrill – 30 Medi. Penwythnosau’n unig, 2yp – 5yp. (Ar gael ar adegau eraill trwy drefnu ymlaen llaw).

Cost Mynediad

Am Ddim.

Ewch i Wefan Dewch i Ferthyr am ragor o fanylion.

Cysylltwch â Ni

ay o wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y