Ar-lein, Mae'n arbed amser

Marchnadoedd Ffermwyr

Dydd Gwener cyntaf bob mis, ar Stryd Fawr Merthyr Tudful.

Yn ôl yr arfer cewch gynnyrch ffres o safon sydd wedi ei dyfu, ei fagu neu ei wneud o fewn cwmpas 50 milltir.
 
Wrth brynu yn y Farchnad Ffermwyr byddwch yn cefnogi Ffermwyr Cymru ac yn helpu i yrru'r economi leol.  Mae llawer o'r bwyd sydd yn y farchnad yn enillwyr gwobrau Gwir Flas Cymru sy'n cydnabod y gorau o fwyd Cymru.
 
Rhestr Masnachwyr:

 • Andcrafted - gemwaith wedi ei wneud â llawn gan Andrea
 • Coity Bach - porc lleol
 • Cig Mynydd Cymru -  cig oen ac eidion ffres o Gymru
 • Tai Gwydr Cyfarthfa: Llysiau ffres a phlanhigion
 • Craig's Veg Stall - Masnachwr gwadd yn gwerthu llysiau a ffrwythau tymhorol o Brydain
 • Masnach Deg Merthyr - Detholiad o gynnyrch Masnach Deg, yn cynnwys siocled, grawnfwyd a bisgedi.  Te a choffi am ddim
 • Groundwork - gwaith pren cynaliadwy
 • House of the Rising Bun - Bara arbennig o Henffordd.
 • Oriel Lee Price - Printiau a chardiau o dirluniau lleol a phobl ar gael yn syth gan yr arlunydd
 • Newman's Homemade Preserves - Jam, siytni, sawsus a phicls.
 • Cakes Couture - cacennau bach, gateaux a chacennau hufen
 • Wyau Trecastell/Trecastle Eggs - Wyau iâr a hwyaden ffres

Os ydych yn magu, tyfu neu'n gwneud eich bwyd eich hun, byddem yn falch iawn o glywed gennych.  Rydym yn chwilio am fasnachwyr newydd i ymuno â ni sy'n gallu cyflenwi rhywbeth nad ydym yn ei gynnig ar hyn o bryd.

Ar hyn o bryd mae gennym le i:

 • Ffrwythau
 • Cacennau
 • Llysiau
 • Pysgod

Cysylltwch â Ni

A oeddech yn chwilio amdano?