Ar-lein, Mae'n arbed amser

Camerâu Cyflymder

Mae gwybodaeth am gamerâu diogelwch ar y ffyrdd ar gael ar wefan GanBwyll. Mae dolen at y wefan wedi’i chynnwys o dan y Cysylltiadau Allanol ar ochr dde’r dudalen hon.

Mae GanBwyll yn bartneriaeth a ariennir â Grant gan Lywodraeth Cymru. Mae GanBwyll yn cynnwys 22 Awdurdod Unedol Cymru, Llywodraeth Cymru, pedwar Heddlu Cymru a Gwasanaeth Llysoedd ei Mawrhydi. Byddwn hefyd yn cydweithio’n agos â’r Gwasanaeth Iechyd Gyhoeddus Cenedlaethol a’r Gwasanaethau Tân yng Nghymru.

Nod Partneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd Cymru yw ceisio helpu’r Llywodraeth i gyrraedd ei thargedau trwy sicrhau bod llai o bobl yn cael eu Lladd neu eu Hanafu’n Ddifrifol mewn gwrthdrawiadau traffig ar ein ffyrdd.

Cysylltwch â Ni

A oeddech yn chwilio amdano?