Ar-lein, Mae'n arbed amser

Enwi a Rhifo Strydoedd ac Eiddo

Yr Adran Ystadau sy’n enwi ac yn rhifo pob datblygiad newydd, eiddo unigol, unedau diwydiannol a strydoedd. Mae cost am y gwasanaeth hwn a hysbysir pob corff allanol perthnasol a rhoddir tystysgrifau.

Edrychwch ar ein Polisi Enwi a Rhifo Strydoedd Gyda Ffioedd am ragor o wybodaeth.

Gallwch ofyn am ddyrannu cyfeiriad swyddogol gan ddefnyddio ein Gais a’i dychwelyd atom ar y cyfeiriad ar ben y ffurflen.

Mae copïau caled o’r Polisi a’r Ffurflen Gais hefyd ar gael o Dderbynfa’r Ganolfan Ddinesig, Derbynfa Uned 5 neu’r Swyddfa Ystadau yn Uned 5, Parc Busnes Triongl, Pentrebach.

Cysylltwch â Ni