Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ffurflenni Cais Cynllunio

Isod mae rhestr o'r ffurflenni cais a nodiadau canllaw sydd ar gael gan yr Adran Cynllunio Trefol.

Gallwch ofyn i gopiau o'r rhain gael eu hanfon atoch chi trwy'r post neu trwy e-bost yn defnyddio'r manylion cyswllt ar waelod y dudalen hon.

Gallwch wneud cais ar-lein yn defnyddio'r porth Ceisiadau Cynllunio Cymru.

 

Cysylltwch â Ni