Ar-lein, Mae'n arbed amser

Trefniadau Gwyliau Banc Mai

Bydd y Ganolfan Ddinesig a swyddfeydd ac adrannau eraill y Cyngor ar gau Dydd Llun 29 Mai 2023.

Casglu Sbwriel Ochr Y Stryd Ac Ailgylchu A Gwastraff Gwyrdd

Diwrnod Casglu Arferol: Yn Cael Ei Gasglu:
Dydd Llun 29 Mai 

Ar y diwrnod casglu arferol

Dydd Mawrth 30 Mai 

Ar y diwrnod casglu arferol

Dydd Mercher 31 Mai 

Ar y diwrnod casglu arferol

Dydd Iau 1 Mehefin

Ar y diwrnod casglu arferol

Dydd Gwener 2 Mehefin 

Ar y diwrnod casglu arferol

Dydd Llun 3 Mehefin 

Ar y diwrnod casglu arferol

Canolfanau Ailgylchu Gwastraff  

Bydd y Canolfanau ailgylchu ar agor fel arfer- Oriau agor yr haf yn weithredol 9am tan 8pm.

Problemau Draeniad Mewn Argyfwng

Y rhif ffon ar gyfer draeniau eiddo Tai Cymoedd Merthyr dros y gwyliau yw 01685 385231. 

Dylai problemau carthffosiaeth perthnasol i bob eiddo arall gael ei gyfeirio at Dwr Cymru/Welsh Water ar 08000 853968.

Gwasanaethau Cymdeithasol

Mewn argyfwng cysylltwch y tim Dyletswydd mewn Argyfwng ar 01443 743665.

Trefniadau Claddu Gwyl y Banc

Bydd Swyddfa y Gwasanaeth Profedigaethau ar gau Dydd Llun 29 Mai 2023.

Oriau agor swyddfa mynwentydd CBSMT Gwyl y Bank Mai 2023

Dyddiad Amser
Dydd Iau 25 Mai

8.30 - 4pm

Dydd Gwener 26 Mai

8.30 - 3.30pm

Dydd Sadwrn 27 Mai

Ar Gau

Dydd Sul 28 Mai

Ar Gau

Dydd Llun 29 Mai

Ar Gau

Dydd Mawrth 30 Mai

8.30am – 4pm

Dydd Mercher 31 Mai

8.30am – 4pm

Oriau agor mynwentydd

Mae mynwentydd CBSMT ar agor i gerddwyr 24 awr y dydd.          

Oriau agor a chau yr haf i Gerbydau  

Ebrill 1af – Medi 30ain

Lleoliad: Amser:
Mynwent Cefn

8am - 8pm

Mynwent Pant

8am - 8pm

Mynwent Llwyn Ffawydd

8am - 9pm

Mynwent Aberfan

Ar agor 24 awr

Mynwent Graigfargod

Ar agor 24 awr

Bydd trefniadau claddu fel a ganlyn:

Dyddiad Cais Claddu Angladd i Ddigwydd
Dydd Mawrth 23 Mai

Dydd Mawrth y 30 Mai

Dydd Mercher 24 Mai

Dydd Mercher y 31 Mai

Dydd Iau 25 Mai

Dydd Iau y 1 Mehefin

Dydd Gwener 26 Mai

Dydd Gwener 2 Mehefin

Dydd Llun 29 Mai

Ar gau

Dydd Mawrth 30 Mai

Dydd Llun 5 Mehefin

Dydd Mercher 31 Mai

Dydd Mawrth Mehefin

Dydd Iau 1 Mehefin

Dydd Mercher 7 Mehefin

Dydd Gwener 2 Mehefin

Dydd Iau 8 Mehefin

Os oes gennych drafferthion gyda’r trefniadau hyn ffoniwch Swyddfa’r Gwasanaeth Profedigaeth ar 01685 725145/01685 725270. 

Mae holl fynwentydd CBSMT ar agor i’r cyhoedd bob dydd o’r flwyddyn yn dibynu ar y tywydd.

Cysylltwch â Ni