Ar-lein, Mae'n arbed amser

Trefniadau Gwyliau Banc Mai

Bydd y Ganolfan Ddinesig a swyddfeydd ac adrannau eraill y Cyngor ar gau, Ddydd Llun, 27ain o Mai 2024.

Casgliadau Gwastraff Y Cartref Ac Ailgylchu

Diwrnod Casglu Arferol: Dyddiad Casglu Dros Yr Ŵyl:

Dydd Llun Mai 27

Ar y diwrnod casglu arferol

Dydd Mawrth Mai 28

Ar y diwrnod casglu arferol

Dydd Mercher Mai 29

Ar y diwrnod casglu arferol

Dydd Iau Mai 30

Ar y diwrnod casglu arferol

Dydd Gwener Mai 31

Ar y diwrnod casglu arferol

Casgliadau gwastraff cartref swmpus

Ni fydd casgliadau swmpus drwy gydol cyfnod gŵyl y banc.

Bydd y casgliadau'n ailddechrau ddydd Mawrth Mai 28ain 2024

Nodwyddau a dialysis

Bydd casgliadau nodwyddau a dialysis yn cael eu gwneud ddydd Iau Mai 9fed dros gyfnod gŵyl y banc.

Canolfannau Ailgylchu Cartrefi (HRC's)

Bydd ein Canolfannau Ailgylchu Cartrefi (HRCs) yn gweithredu oriau gwaith arferol.

Dowlais

Amser Haf Prydain

Dyddiad Amser
Dydd Llun 10:00 – 18:00
Dydd Mawrth Ar gau
Dydd Mercher 11:00 – 19:00
Dydd Iau 10:00 – 18:00
Dydd Gwener 10:00 – 18:00
Dydd Sadwrn 09:00 – 17:00
Dydd Sul 09:00 – 17:00

Aberfan

Amser Haf Prydain

Dyddiad Amser
Dydd Llun 10:00 – 18:00
Dydd Mawrth 10:00 – 18:00
Dydd Mercher Ar gau
Dydd Iau 11:00 – 19:00
Dydd Gwener 10:00 – 18:00
Dydd Sadwrn 09:00 – 17:00
Dydd Sul 09:00 – 17:00

Ailgylchu

Parhewch i ailgylchu popeth y gallwch dros gyfnod gŵyl y banc wrth ymyl y ffordd neu HRC's.

Awgrymiadau:

  • Mae papur brown yn cael ei ddosbarthu fel deunydd pacio a gellir ei ailgylchu yn eich blwch cardbord yn unig.
  • Ceisiwch leihau gwastraff bwyd ac arbed arian drwy gynllunio prydau bwyd gyda bwyd dros ben.
  • Ailgylchwch yr holl fwyd nad yw'n cael ei fwyta.
  • Plygwch neu dorri blychau cardbord fel eu bod yn ffitio yn y blwch ailgylchu,
  • Tynnwch yr holl becynnau eraill cyn eu hailgylchu.
  • Peidiwch ag anghofio ailgylchu eich batris ar ochr y ffordd trwy gael bag batri porffor o'ch llyfrgell leol neu HRC.
  • Ailgylchwch unrhyw eitemau trydan bach sydd wedi torri neu wedi darfod mewn bag siopa wrth ochr eich blwch ailgylchu.
  • Ailgylchwch eich ffoil glân yn y bag glas.
  • Am glirio’r gwanwyn hwn? Cyfrannwch unrhyw eitemau da, glân, y gellir eu hailddefnyddio i'r siop Bywyd Newydd ym Mhentrebach CF48 4DR.

Os nad ydych yn siŵr beth y gellir ei ailgylchu, ewch i'n gwefan i wirio www.merthyr.gov.uk/resident/bins-and-recycling/how-to-recycle-correctly

Siop Bywyd Newydd

Uned 20, Parc Diwydiannol Merthyr Tudful, Pentrebach, Merthyr Tudful CF48 4DR

Oriau agor Gŵyl y Banc:

Dyddiad: Amser:

Dydd Llun Mai 27

9:30 – 16:30

PROBLEMAU DRAEN BRYS

Y rhif ffôn ar gyfer materion brys yn ymwneud â draeniau sy’n gwasanaethau Cartrefi Cymoedd Merthyr yn ystod cyfnod yr ŵyl yw 01685 385231.

Dylid cyfeirio unrhyw broblemau carthffosiaeth sy’n ymwneud â phob adeilad neu gartref arall at Dŵr Cymru 08000 853968.

GWASANAETHAU CYMDEITHASOL

Mewn argyfwng cysylltwch â’r Tîm Argyfwng ar Ddyletswydd drwy ffonio 01443 743665

Trefniadau Claddu Gwyl y Banc.

Oriau agor swyddfa mynwentydd CBSMT

Dyddiad Amser
Dydd Iau Mai'r 23ain

8:30 – 4.00pm

Dydd Gwener Mai'r 24ain

8:30 – 4.00pm

Dydd Sadwrn Mai'r 25ain

Ar Gau

Dydd Sul Mai'r 26ain     

Ar Gau

Dydd Llun Mai'r 27ain

Ar Gau

Dydd Mawrth Mai'r 28ain

8:30 – 4.00pm

Dydd Mercher Mai'r 29ain

8:30 – 4.00pm

Oriau agor mynwentydd

Mae mynwentydd CBSMT ar agor i gerddwyr 24 awr y dydd.          

Oriau agor a chau yr haf i Gerbydau  

Ebrill 1af – Medi 30ain

Lleoliad: Amser:
Mynwent Cefn

8am - 8pm

Mynwent Pant

8am - 8pm

Mynwent Beechgrove

8am - 9pm

Mynwent Aberfan

Ar agor 24 awr

Mynwent Graigfargod

Ar agor 24 awr

Trefniadau claddedigaethau fel a ddilyn:

Dyddiad Derbyn Cais Claddedigaeth Dyddiad y Gladdedigaeth
Dydd Llun Mai 20fed

Dydd Gwener Mai'r 24ain

Dydd Mawrth Mai 21ain

Dydd Mawrth Mai'r 28ain

Dydd Mercher Mai'r 22ain

Dydd Mercher Mai'r 29ain

Dydd Iau Mai'r 23ain

Dydd Iau Mai'r 30ain

Dydd Gwener Mai'r 24ain

Dydd Gwener Mai'r 31ain

Dydd Llun Mai'r 27ain

Ar gau

Dydd Mawrth Mai'r 28ain

Dydd Llun Mwhefin 3ydd

Dydd Mercher Mai'r 29ain

Dydd Mawrth Mwhefin 4ydd

Os oes gennych drafferthion gyda’r trefniadau hyn ffoniwch Swyddfa’r Gwasanaeth Profedigaeth ar 01685 725145/01685 725270. 

Mae holl fynwentydd CBSMT ar agor i’r cyhoedd bob dydd o’r flwyddyn yn dibynu ar y tywydd.

Cysylltwch â Ni