Ar-lein, Mae'n arbed amser

Datblygiad Gwledig

Rhaglen Datblygu Gwledig

Mae Cynllun Datblygu Gwledig Cymru yn rhan o Raglen Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru i hyrwyddo datblygu cymunedol, gwella cystadleuaeth yn y sector goedwigaeth ac amaeth a diogelu a gwella amgylchedd gwledig.

Ceir nifer o elfennau i’r Rhaglen Wledig yn cynnwys rhaglen a gaiff ei harwain gan gymuned o’r enw “Rhaglen LEADER Gweithredu Gwledig Cwm Taf”. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn gweinyddu’r rhaglen sy’n cynnwys ardaloedd penodol ym Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf.

Bydd Grŵp Gweithredu Gwledig Lleol Cwm Taf yn sicrhau fod y rhaglen yn cyflawni prosiectau a ddynodwyd fel y rhai sydd fwyaf eu hangen o fewn cymunedau gwledig o dan rhai themâu penodedig Llywodraeth Cymru.

Gweler isod ein Strategaeth Datblygu Lleol ddiweddaraf

RACT LEADER 2014-2020 SDLl TERFYNOL

Derbyniodd y rhaglen hon arian drwy Raglen Datblygu Cymunedau Gwledig Cymru Llywodraeth Cymru 2014-2020, a gaiff ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig y gall grwpiau / mentrau ymgeisio amdani. Gellir cael gwybodaeth bellach, canllawiau a ffurflenni cais ar Wefan Llywodraeth Cymru.

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch am y Rhaglen Wledig, neu os hoffech wybod sut i gymryd rhan yn y broses ymgynghorol yna cysylltwch â’r Cydlynydd Gweithredu Gwledig.

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y