Ar-lein, Mae'n arbed amser

Strategaeth Gyfathrebu ALN

Nod:

Amlinellu'r strategaeth cyfathrebu ar gyfer gweithredu Cynllun Gweithredu Trawsnewid ADY Rhanbarthol Canolbarth y De 2019/2020 ar draws Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Nodau'r strategaeth cyfathrebu yw:
• pennu amcanion ac amserlenni (creu llinellau amser, calendr digwyddiadau a blaenoriaethu ymgyrchoedd);
• penderfynu ar negeseuon allweddol a chyfryngau cyflwyno;
• nodi rhanddeiliaid y Prosiect, sut i'w cyrraedd a sicrhau bod y negeseuon cywir yn cael eu cyfleu i'r bobl iawn ar yr adeg iawn;
• nodi deunyddiau allweddol i'w paratoi a phenderfynu ar yr adnoddau sy'n ofynnol ar gyfer staff a deunyddiau, a phenodi tasgau unigol.
Mae'r cynllun cyfathrebu yn hyblyg a bydd yn cael ei adolygu ar adegau allweddol i sicrhau yr ymatebir yn briodol i unrhyw newidiadau i gyflawni gweithredoe

Nod:

Amlinellu'r strategaeth cyfathrebu ar gyfer gweithredu Cynllun Gweithredu Trawsnewid ADY Rhanbarthol Canolbarth y De 2019/2020 ar draws Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Nodau'r strategaeth cyfathrebu yw:
• pennu amcanion ac amserlenni (creu llinellau amser, calendr digwyddiadau a blaenoriaethu ymgyrchoedd);
• penderfynu ar negeseuon allweddol a chyfryngau cyflwyno;
• nodi rhanddeiliaid y Prosiect, sut i'w cyrraedd a sicrhau bod y negeseuon cywir yn cael eu cyfleu i'r bobl iawn ar yr adeg iawn;
• nodi deunyddiau allweddol i'w paratoi a phenderfynu ar yr adnoddau sy'n ofynnol ar gyfer staff a deunyddiau, a phenodi tasgau unigol.
Mae'r cynllun cyfathrebu yn hyblyg a bydd yn cael ei adolygu ar adegau allweddol i sicrhau yr ymatebir yn briodol i unrhyw newidiadau i gyflawni gweithredoe

 

Gallwch lawr lwytho copi o'r Strategaeth Gyfathrebu ALN  sydd ar gael yn y ddolen dogfennau ar ochr dde'r dudalen hon.

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y