Ar-lein, Mae'n arbed amser

Dysgu Oedolion yn y Gymuned

Pa Gyrsiau sydd ar gael?

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn cyflwyno ystod o gyrsiau sy'n addas i bob lefel, o ddechreuwyr rhonc i'r rheini a chanddyn nhw fwy o brofiad. Mae'r Awdurdod Lleol hefyd yn gweithio gyda Phartneriaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned Merthyr Tudful i ddarparu cyfleoedd dysgu.

Am wybodaeth am yr holl gyrsiau sydd ar gael, cysylltwch a'r Tim Addysg Oedolion ar 01685 727384.

Cysylltwch â Ni

A oeddech yn chwilio amdano?

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y