Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gorbryder mewn Plant a’r Coronafeirws

Dilynwch y ddolen i lawr lwytho gwybodaeth ar “Gorbryder mewn Plant a’r Coronafeirws” wedi ei hysgrifennu gan Dr Rob Long, mae’r daflen wybodaeth yma yn trafod gorbryder mewn plant, ac yn siarad am ddulliau i helpu plant i ymlacio, bod mewn rheolaeth, arferion, a nifer o ddulliau eraill i helpu cefnogi rhieni, gofalwyr, athrawon a staff.

www.sebda.org

 

Dewi'r Diogyn yn mynd yn ol i'r ysgol

Ysgrifennwyd y llyfr hwn i helpu i gefnogi plant a allai fod yn bryderus ynghylch dychwelyd i'r ysgol yn ystod y pandemig. 

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y