Ar-lein, Mae'n arbed amser

Pontydd i Waith

Rhaglen Pontydd i Waith 2

Ydych chi dros 25 oed ac yn ddi-waith ar hyn o bryd? Mae PiW2 yma i’ch helpu boed yn ddi-waith ac yn hawlio budd-daliadau, yn ofalwr, adref gyda’r plant, yn anabl neu’n hawlio budd-daliadau salwch neu wedi ymddeol yn gynnar.

Am Bontydd i Waith 2

Caiff Pontydd i Waith ei ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (CGE) ac yn gweithio gyda phobl dros 25 oed sy’n ddi-waith neu’n economaidd anactif.