Ar-lein, Mae'n arbed amser

Addysg yn yr ysbyty

Os yw'ch plentyn yn sâl ac yn yr ysbyty am gyfnod estynedig, dywedwch wrth ysgol eich plentyn a'r tîm Cefnogi Llywodraethwyr i drefnu darpariaeth addysg addas.

Cysylltwch:

Tîm Anghenion Dysgu Ychwanegol

Adran Addysg

Uned 5, Parc Busnes Triongl

Pentrebach

Merthyr Tudful

CF48 4TQ

01685 724616/724642

 

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y