Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwybodaeth i Rieni - Comisiynydd Plant Cymru

Mae Comisiynydd Plant Cymru wedi cynhyrchu’r wybodaeth ganlynol a allai fod yn ddefnyddiol i rieni tra bod plant gartref o’r ysgol oherwydd COFID-19:

Mae hyn yn cynnwys cyfres o fideos ar dudalen Facebook Comisiynydd Plant Cymru. Yn bennaf, maen nhw’n helpu rhieni i ddod o hyd i ffyrdd rhad a hawdd i wneud hwyl gartref, ond mae rhai’n ymwneud â lles cyffredinol yr aelwyd- https://www.facebook.com/childcomwales/

Mae gwybodaeth ddefnyddiol hefyd i’w chael ar: 

https://www.childcomwales.org.uk/coronavirus/

Mae’r Tîm Ymchwiliadau a Chyngor yn dal i weithio a gellir cysylltu â nhw trwy’r rhifau ar y ddolen ganlynol: 

https://www.complantcymru.org.uk/cysyllta/

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y