Ar-lein, Mae'n arbed amser

Myfyrwyr Rhyngwladol - gwybodaeth a chyngor

Gall mynd i astudio mewn gwlad arall fod yn brofiad a geir unwaith mewn bywyd a fydd yn rhoi hwb sylweddol i'ch hyder a'ch annibyniaeth.

Mae cyngor a gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy'n dymuno astudio yn y DU (gan gynnwys gwybodaeth am ysgoloriaethau, trefniadau visa, ffïoedd a gweithio yn y DU wrth astudio) ar gael ar y gwefannau isod.

Fel arall, gallwch gysylltu â swyddfa Cyngor Prydain eich gwlad eich hun.

Education UK

Gwybodaeth i fyfyrwyr sy'n dymuno astudio yn y Deyrnas Unedig.

Cyngor Prydain

Gwybodaeth am astudio a gweithio yn y Deyrnas Unedig.

UK Council for International Student Affairs

Cyngor i fyfyrwyr rhyngwladol sy'n dymuno astudio yn y DU.

Gwybodaeth am Gyllid i fyfyrwyr o wledydd eraill yn yr UECysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y