Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwybodaeth am Gludiant Dysgwyr

Mae’r wybodaeth isod yn rhoi crynodeb o Bolisi Cludiant rhwng yr Ysgol a’r Cartref ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021-2022 yr awdurdod lleol.

Cysylltwch â Ni