Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwasanaeth Cerdd - Offerynnol a lleisiol darpariaeth

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful: Gwasanaeth Cerddoriaeth

Rydym yn darparu cerddoriaeth offerynnol, lleisol a cherddoriaeth y cwricwlwm ar draws ysgolion yr awdurdod ac yn y sefyllfa bresennol rydym yn cynnig cerddoriaeth ar lein ac yn yr ysgolion hyb. Ein bwriad yw dal i greu cerddoriaeth yn y gymuned gan ei chyflwyno mewn sawl ffordd, oherwydd, fel y gwyddom ni i gyd, ei bod yn bwysig inni ddal i chwarae offerynnau a chanu er ein lles ni ein hunain.

Mae Gwasanaeth Cerdd Merthyr yn arwain drwy esiampl i sicrhau bod plant a phobl ifainc Merthyr yn dal i ganu a chwarae offerynau.Yn ogystal â darparu gwersi cerddoriaeth ar lein mae'r tim o diwtoriaid cerddoriaeth peripatetig, tri ar ddeg ohonynt, wedi creu fideo ohonynt eu hunain yn perfformio cân y cyfnod dan glo. Crewyd y fideo mewn ymateb i rai tebyg a gafodd gyhoeddusrwydd ledled y wlad- rhywbeth i'n rhieni, gofalwyr a disgyblion i'w wylio fel ffordd o gadw mewn cysylltiad â hwy a'r holl wlad.

Helo rieni, gofalwyr, cantorion ac offerynwyr ifanc 

Fel yr ydym ni oll yn gwybod, ar adegau fel hyn mae angen i ni gyd barhau i ganu offerynnau a chanu er budd ein hiechyd a’n llesiant; nod Gwasanaeth Cerddoriaeth CBSMT yw parhau i ddarparu sesiynau cerddoriaeth o bell felly ar hyn o bryd rydym yn cynllunio ffyrdd o gael ein cymuned i barhau i greu cerddoriaeth 🎶

Daw rhagor o wybodaeth yma cyn bo hir.

Mrs. Jones.

Darparu hyfforddiant cerddoriaeth i fyfyrwyr o bob oed a gallu mewn amrywiaeth o leoliadau, pobl ifanc ysbrydoledig o Ferthyr Tudful i fod yn gerddor yfory heddiw yw ein nod.

Cysylltwch â Sarah Jones am fwy o wybodaeth

Music.service@merthyr.gov.uk

Diweddariad i Wefan y Gwasanaeth Cerdd: Cerddoriaeth Ieuenctid Merthyr Tudful

Dyma ychydig o ddolenni sy’n cynnwys rhai o’r darnau cerddorol a berfformiodd Cerddoriaeth Ieuenctid Merthyr Tudful bob dydd Iau y tymor diwethaf!

A bob dydd Iau y tymor hwn, byddwn yn rhith-gwrdd am 4.30pm er mwyn cymryd rhan mewn cwis hwyliog yn ein hamser ymarfer arferol, gan roi cyfle i diwtoriaid a myfyrwyr gadw mewn cysylltiad â’i gilydd. Anfonwch e-bost i music.service@merthyr.gov.uk am wybodaeth ar sut i ymuno â’r Cwis!

Y Llinynnau Hŷn

Jurassic Park - https://www.youtube.com/watch?v=oEZh88vz8b8

Game of Thrones - https://www.youtube.com/watch?v=pm738skMIU0

Pirates of the Caribbean - https://www.youtube.com/watch?v=2eWctT2wz0U

Y Gerddorfa Gitâr

‘Who Knew’ gan P!nk - https://www.youtube.com/watch?v=NJWIbIe0N90&app=desktop

Y Gerddorfa

Mission Impossible - https://www.youtube.com/watch?v=vccYZjRvJ0M

Pink Panther - https://www.youtube.com/watch?v=_9zLwhORWK0

The Big Country - https://www.youtube.com/watch?v=WkDZu8ryqf8

Y Band Chwyth

A Whole New World - https://www.youtube.com/watch?v=Kyxna3SDphs

Pirates - https://www.youtube.com/watch?v=AfsvR2ReNTM

Mr Sandman - https://www.youtube.com/watch?v=jKh5jLRHieA

Dyma rai fideos cŵl eraill all fod yn hwyl i’w gwylio!

Somewhere Over The Rainbow

Perfformiwyd gan Gyrn Ffrengig CBCDC gan gynnwys Mr Holburt (Tiwtor Pres)

https://www.facebook.com/104327197917607/videos/2683401191770530

Ffefrynnau’r Oesoedd

Perfformiwyd gan Miss Clark (Tiwtor Llinynnau)

https://www.youtube.com/channel/UCWWkVanSlRr_4RcmpMv1P_A/featured

Telyn Yn Yr Eisteddfod  

Perfformiwyd gan Mali Watkins (Merthyr) 

https://youtu.be/Rp5UV3oaOK0 

Claire de Lune

Perfformiwyd gan Catrin Meek (cyn Delynores CIMT)

https://youtu.be/j-h8rYqdQQI

Perfformiadau wedi'u ffrydio'n fyw i'w gwylio gartref

https://gb.abrsm.org/en/inspire/live-streamed-performances-to-watch-at-home/

Dysgwch y Gitâr gartref gyda Fender

https://try.fender.com/play/playthrough/

Anthem Genedlaethol Cymru

https://youtu.be/PIfDcNhwf6E

Cerddoriaeth cerddoriaeth i wrando ar

https://www.rhinegold.co.uk/classical_music/classical-100-music-collection-to-be-made-available-to-public/

Pa offeryn sy'n iawn i mi?

https://www.gear4music.com/news/article/Classical-Instrument-Guide-Which-Instrument-is-Right-for-Me/7T6/2020-04-23

Fod yn DJ gartref

https://www.gear4music.com/news/article/Beginners-DJ-Guide-How-to-Create-a-DJ-Setup-at-Home/7T5/2020-04-21

Pecyn drymiau

https://www.gear4music.com/news/article/Drum-Practice-Tips-from-Tom-Meadows/7T8/2020-04-23

Fideo tiwtoriaid gwasanaeth cerdd

https://www.facebook.com/merthyrtydfilcbc/videos/271917870502671/

 

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y