Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cofnodion Disgyblion

Mae ysgolion yn cadw gwybodaeth am ddisgyblion er mwyn cefnogi’u haddysgu a'u dysgu, monitro ac adrodd ar eu cynnydd, darparu gofal bugeiliol priodol ac asesu pa mor dda y mae'r ysgol yn perfformio ar y cyfan.  Mae'r wybodaeth hon yn cynnwys manylion cyswllt, canlyniadau asesiadau, gwybodaeth presenoldeb, nodweddion megis cefndir ethnig, anghenion addysgol arbennig ac unrhyw wybodaeth feddygol berthnasol.

Mae ysgolion yn prosesu gwybodaeth disgyblion yn unol â Deddf Diogelu Data 1998.  O bryd i'w gilydd mae gofyn i ysgolion drosglwyddo peth o'r data hwn i'r Awdurdodau Lleol, Llywodraeth Cynulliad Cymru ac asiantaethau eraill megis Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau cysylltwch ag ysgol eich plentyn.

Mae gwybodaeth a chanllawiau cyffredinol ar y Ddeddf Diogelu Data ar gael ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth.

Cysylltwch â Ni

A oeddech yn chwilio amdano?

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y