Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ysgol - cynlluniau datblygu

Cynhyrchir nifer o gynlluniau a pholisïau allweddol pob blwyddyn fel rhan o waith parhaus yr Awdurdod lleol i sicrhau addysg o safon i bawb.

Mae'r cynlluniau hyn yn cynnwys y dogfennau statudol y mae'u hangen ar Lywodraeth Cynulliad Cymru ac yn pennu targedau a blaenoriaethau ar gyfer y blynyddoedd nesaf.

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y