Ar-lein, Mae'n arbed amser

Clybiau Brecwast

Menter Brecwast am Ddim Ysgolion Cynradd Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu brecwast iach am ddim bob dydd yn yr ysgol i holl blant o oedran ysgol gynradd yng Nghymru wedi cofrestru mewn ysgolion cynradd a gynhelir. Bydd yn galluogi rhai sydd heb dderbyn brecwast i gael brecwast yn yr ysgol.

Mae cyfyngu'r fenter i Ysgolion Cynradd yn bennaf er mwyn sicrhau nid yn unig bod ein plant ieuengaf yn cael cychwyn cadarn mewn bywyd, ond hefyd i sicrhau bod yr arfer cynyddol o fethu brecwast yn cael ei dorri mor gynnar â phosib.

Ers amser maith mae brecwast yn cael ei adnabod fel pryd pwysicaf y dydd ac mae tystiolaeth yn dangos fod brecwast iach yn cael ei gysylltu â iechyd, canolbwyntio ac ymddygiad gwell mewn plant.

Mae profiad hefyd yn dangos fod cynlluniau brecwast llwyddiannus mewn ysgolion wedi arwain at newid cadarnhaol mewn agweddau - gwell presenoldeb, llai o broblemau disgyblaeth a gwell canolbwyntio.

Mae Merthyr Tudful yn falch bod pob ysgol ym Merthyr Tudful yn cynnig clwb brecwast am ddim.

Nod y fenter clybiau brecwast am ddim yw rhoi cyfle i ddisgyblion ysgolion cynradd gael brecwast iach am ddim pob dydd.

Mae gwybodaeth am y gwasanaeth ar gael yma.

Mae tystiolaeth yn dangos bod mwynhau brecwast da yn y bore yn gwella canolbwyntio ac ymddygiad disgybl yn yr ysgol. Mae’r Clwb Brecwast hefyd yn cynnig amser chwarae a chymdeithasu dan oruchwyliaeth yn y bore gan baratoi’r plentyn am y diwrnod o’i flaen a gwella prydlondeb a phresenoldeb.

Mae Clybiau Brecwast hefyd yn ddefnyddiol i rieni sydd angen mynd i’r gwaith yn gynnar.

Mae amseroedd Clybiau Brecwast yn amrywio rhwng ysgolion, ond maen nhw’n nodweddiadol o 8.10am i 8.50am.

Cysylltwch â’ch ysgol i ddarganfod sut i gofrestru’ch plentyn ar gyfer clwb brecwast.

Bydd yr holl blant sy’n mynychu’r clwb yn cael tost, grawnfwyd neu uwd a sudd ffrwythau gydag amser chwarae dan oruchwyliaeth cyn mynd i’r dosbarth.

Rydym yn cynnig y dewis canlynol o frecwast:

  • Rice Krispies
  • Shredded Wheat
  • Weetabix
  • Creision ŷd
  • Tost o fara cyflawn
  • Sudd afal/oren

Rydym hefyd yn gallu darparu ar gyfer diet arbennig

Cysylltwch â Ni

A oeddech yn chwilio amdano?

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y