Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ysgolion - Gwybodaeth a chyngor

Os hoffech wybod mwy am yr ysgolion yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful cysylltwch â'r ysgol unigol i ofyn am brosbectws neu lawlyfr yr ysgol.

Ceir gwybodaeth am arolygiadau ysgolion a gwasanaethau eraill i blant a phobl ifanc ym Mwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ar wefan Estyn.

Derbyniadau Ysgolion

Mae ein tudalen derbyniadau ysgolion yn cynnwys rhagor o wybodaeth am y broses dderbyniadau.

A ydych yn pryderu am blentyn nad yw yn yr ysgol?

Gall plant nad ydynt yn yr ysgol fethu ar gyfleoedd a phrofiadau addysgol a chymdeithasol hanfodol.  Efallai bod rhai ohonynt mewn perygl o niwed neu mewn sefyllfaoedd peryglus.  Os ydych yn ymwybodol o unrhyw blentyn nad yw yn yr ysgol nac yn derbyn addysg gartref neu blentyn yr ymddengys ei fod wedi mynd ar goll o'ch ardal neu gymdogaeth, rhowch wybod i ni.  Gallwch wneud hyn yn gyfrinachol naill ai trwy ffonio, ysgrifennu llythyr neu anfon e-bost. Byddwn yn ymdrin â phob mater o bryder. Gweler y manylion cyswllt isod.

Ysgrifennwch at:
Gwasanaethau Disgyblion
Adran Ysgolion
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Uned 5, Parc Busnes Triongl, Pentrebach
Merthyr Tudful
CF48 4TQ

Cysylltwch â Ni

A oeddech yn chwilio amdano?

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y