Ar-lein, Mae'n arbed amser

Dyddiadau tymhorau a gwyliau ysgol

Y Flwyddyn Academaidd 2019/20

                                             
TYMOR Y TYMOR YN
DECHRAU
HANNER TYMOR 
YN DECHRAU
HANNER TYMOR 
YN GORFFEN
Y TYMOR YN
GORFFEN
HYDREF
2019
Dydd Llun
2 Medi
Dydd Llun
28 Hydref
Dydd Gwener
1 Tachwedd
Dydd Gwener
20 Rhagfyr
GWANWYN
2020
Dydd Llun
6 Ionawr
Dydd Llun
17 Chwefror
Dydd Gwener
21 Chwefror
Dydd Gwener
3 Ebrill
HAF
2020
Dydd Llun
20 Ebrill
Dydd Llun
25 Mai
Dydd Gwener
29 Mai
Dydd Llun
20 Gorffennaf

                                             

Y Flwyddyn Academaidd 2020/201

                                             
TYMOR Y TYMOR YN
DECHRAU
HANNER TYMOR 
YN DECHRAU
HANNER TYMOR 
YN GORFFEN
Y TYMOR YN
GORFFEN
HYDREF
2020
Dydd Mawrth
1 Medi
Dydd Llun
26 Hydref
Dydd Gwener
30 Hydref
Dydd Gwener
18 Rhagfyr
GWANWYN
2021
Dydd Llun
4 Ionawr
Dydd Llun
15 Chwefror

Dydd Gwener 19Chwefror

Dydd Gwener 26 Mawrth
HAF
2021
Dydd Llun
12 Ebrill
Dydd Llun
31 Mai
Dydd Gwener 4 Mehefin Dydd Mawrth
20 Gorffennaf

 

Diwrnodau HMS

Mae gan bob ysgol nifer o ddiwrnodau HMS (Hyfforddiant Mewn Swydd) bob blwyddyn. Mae’r diwrnodau hyn ar gyfer hyfforddiant a datblygiad staff.

 Yn ystod y flwyddyn ysgol 2019 tan 2020

Bydd y chwech diwrnod HMS i'w cymryd yn ôl disgresiwn pob ysgol unigol.

Bydd pob ysgol ar gau Ddydd Gwener 8fed Mai 2020 ar gyfer Gŵyl Banc Calan Mai. Sylwch os gwelwch yn dda bod y diwrnod hwn yn disodli Dydd Llun 04 Mai 2020, i gyd-fynd â 75 mlynedd ers diwrnod VE.

Gwelwch fanylion am ddiwrnodau HMS ysgolion yma.

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y