Ar-lein, Mae'n arbed amser

Dyddiadau tymhorau a gwyliau ysgol

Y Flwyddyn Academaidd 2018/2019

                                             
TYMOR Y TYMOR YN
DECHRAU
HANNER TYMOR 
YN DECHRAU
HANNER TYMOR 
YN GORFFEN
Y TYMOR YN
GORFFEN
HYDREF
2018
Dydd Llun
3 Medi
Dydd Llun
29 Hydref
Dydd Gwener
2 Tachwedd
Dydd Gwener
21 Rhagfyr
GWANWYN
2019
Dydd Llun
7 Ionawr
Dydd Llun
22 Chwefror
Dydd Gwener
1 Mawrth
Dydd Gwener
12 Ebrill
HAF
2019
Dydd Llun
29 Ebrill
Dydd Llun
27 Mai
Dydd Gwener
31 Mai
Dydd Gwener
22 Gorffennaf

 

Y Flwyddyn Academaidd 2019/20 

                                             
TYMOR Y TYMOR YN
DECHRAU
HANNER TYMOR 
YN DECHRAU
HANNER TYMOR 
YN GORFFEN
Y TYMOR YN
GORFFEN
HYDREF
2019
Dydd Llun
2 Medi
Dydd Llun
28 Hydref
Dydd Gwener
1 Tachwedd
Dydd Gwener
20 Rhagfyr
GWANWYN
2020
Dydd Llun
6 Ionawr
Dydd Llun
17 Chwefror
Dydd Gwener
21 Chwefror
Dydd Gwener
3 Ebrill
HAF
2020
Dydd Llun
20 Ebrill
Dydd Llun
25 Mai
Dydd Gwener 29 Mai Dydd Llun
20 Gorffennaf

 

Diwrnodau HMS

Mae gan bob ysgol nifer o ddiwrnodau HMS (Hyfforddiant Mewn Swydd) bob blwyddyn. Mae’r diwrnodau hyn ar gyfer hyfforddiant a datblygiad staff.

 Yn ystod y flwyddyn ysgol 2018 tan 2019

 Bydd dydd Llun 22 Gorffennaf 2019 yn ddiwrnodau HMS penodedig i bob Ysgol a Gynhelir gan yr ALl.

Bydd pob ysgol unigol yn penderfynu ar bryd i gymryd y pedwar diwrnod HMS arall.

Bydd pob ysgol ar gau ar ddydd Llun 6 Mai 2019 ar gyfer Gŵyl Banc Mai.

 

Yn ystod y flwyddyn ysgol 2019 tan 2020

Bydd pob ysgol unigol yn penderfynu ar bryd i gymryd y pump diwrnod HMS arall.

Bydd pob ysgol ar gau ar ddydd Llun 4 Mai 2020 ar gyfer Gŵyl Banc Mai.

Gwelwch fanylion am ddiwrnodau HMS ysgolion yma.

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y