Ar-lein, Mae'n arbed amser

Dyddiadau tymhorau a gwyliau ysgol

Y Flwyddyn Academaidd 2020/21

TYMOR Y TYMOR YN
DECHRAU
HANNER TYMOR 
YN DECHRAU
HANNER TYMOR 
YN GORFFEN
Y TYMOR YN
GORFFEN
HYDREF
2020
Dydd Mawrth
1 Medi
Dydd Llun
26 Hydref
Dydd Gwener
30 Hydref
Dydd Gwener
18 Rhagfyr
GWANWYN
2021
Dydd Llun
4 Ionawr
Dydd Llun
15 Chwefror

Dydd Gwener 19 Chwefror

Dydd Gwener 26 Mawrth
HAF
2021
Dydd Llun
12 Ebrill
Dydd Llun
31 Mai
Dydd Gwener 4 Mehefin Dydd Mawrth
20 Gorffennaf

                                             

Y Flwyddyn Academaidd 2021/2022

TYMOR Y TYMOR YN
DECHRAU
HANNER TYMOR 
YN DECHRAU
HANNER TYMOR 
YN GORFFEN
Y TYMOR YN
GORFFEN
HYDREF
2021
Dydd Iau
2 Medi
Dydd Llun
25 Hydref
Dydd Gwener
329 Hydref
Dydd Gwener
17 Rhagfyr
GWANWYN
2022
Dydd Mawrth
4 Ionawr
Dydd Llun
21 Chwefror

Dydd Gwener 25 Chwefror

Dydd Gwener 8 Ebrill
HAF
2022
Dydd Llun
25 Ebrill
Dydd Llun
30 Mai
Dydd Gwener 3 Mehefin Dydd Gwener
22 Gorffennaf

 

Diwrnodau HMS

Mae gan bob ysgol nifer o ddiwrnodau HMS (Hyfforddiant Mewn Swydd) bob blwyddyn. Mae’r diwrnodau hyn ar gyfer hyfforddiant a datblygiad staff.

 Yn ystod y flwyddyn ysgol 2020 tan 2021

Bydd y chwe dydd HMS yn cael eu cymryd yn ôl disgresiwn pob ysgol unigol.


 

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y