Dyddiadau tymhorau a gwyliau ysgol

                                              

 Y Flwyddyn Academaidd 2017/2018

                                              
TYMOR Y TYMOR YN
DECHRAU
HANNER TYMOR 
YN DECHRAU
HANNER TYMOR 
YN GORFFEN
Y TYMOR YN
GORFFEN
HYDREF
2017
Dydd Llun
4 Medi
Dydd Llun
30 Hydref
Dydd Gwener
3 Tachwedd
Dydd Gwener
22 Rhagfyr
GWANWYN
2018
Dydd Llun
8 Ionawr
Dydd Llun
19 Chwefror
Dydd Gwener
23 Chwefror
Dydd Gwener
29 Mawrth
HAF
2018
Dydd Llun
16 Ebrill
Dydd Llun
28 Mai
Dydd Gwener
1 Mehefin
Dydd Gwener
24 Gorffennaf

 

Y Flwyddyn Academaidd 2018/19 

                                            
TYMOR Y TYMOR YN
DECHRAU
HANNER TYMOR 
YN DECHRAU
HANNER TYMOR 
YN GORFFEN
Y TYMOR YN
GORFFEN
HYDREF
2018
Dydd Llun
3 Medi
Dydd Llun
29 Hydref
Dydd Gwener
2 Tachwedd
Dydd Gwener
21 Rhagfyr
GWANWYN
2019
Dydd Llun
7 Ionawr
Dydd Llun
25 Chwefror
Dydd Gwener
1 Mawrth
Dydd Gwener
12 Ebrill
HAF
2019

Dydd Llun
29 Ebrill

Dydd Llun
27 Mai
Dydd Gwener
31 Mai

Dydd Llun
22 Gorffennaf

 

Diwrnodau HMS

Mae gan bob ysgol nifer o ddiwrnodau HMS (Hyfforddiant Mewn Swydd) bob blwyddyn. Mae’r diwrnodau hyn ar gyfer hyfforddiant a datblygiad staff.

 

Yn ystod y flwyddyn ysgol 2017 tan 2018

Bydd dydd Llun 23 Gorffennaf 2018, a dydd Mawrth 24 Gorffennaf 2016 yn ddiwrnodau HMS penodedig i bob Ysgol a Gynhelir gan yr ALl.

Bydd pob ysgol unigol yn penderfynu ar bryd i gymryd y tri diwrnod HMS arall.

Bydd pob ysgol ar gau ar ddydd Llun 7 Mai 2018 ar gyfer Gŵyl Banc Mai.

Gwelwch fanylion am ddiwrnodau HMS ysgolion yma.

 

Yn ystod y flwyddyn ysgol 2018 tan 2019

 Bydd dydd Llun 22 Gorffennaf 2019 yn ddiwrnodau HMS penodedig i bob Ysgol a Gynhelir gan yr ALl.

Bydd pob ysgol unigol yn penderfynu ar bryd i gymryd y pedwar diwrnod HMS arall.

Bydd pob ysgol ar gau ar ddydd Llun 6 Mai 2019 ar gyfer Gŵyl Banc Mai.

Cysylltwch â Ni

ay o wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y