Ar-lein, Mae'n arbed amser

Dyddiadau tymhorau a gwyliau ysgol

                                             

Y Flwyddyn Academaidd 2021/2022

TYMOR Y TYMOR YN
DECHRAU
HANNER TYMOR 
YN DECHRAU
HANNER TYMOR 
YN GORFFEN
Y TYMOR YN
GORFFEN
HYDREF
2021
Dydd Gwener
3 Medi
Dydd Llun
25 Hydref
Dydd Gwener
329 Hydref
Dydd Gwener
17 Rhagfyr
GWANWYN
2022
Dydd Mawrth
4 Ionawr
Dydd Llun
21 Chwefror

Dydd Gwener 25 Chwefror

Dydd Gwener 8 Ebrill
HAF
2022
Dydd Llun
25 Ebrill
Dydd Llun
30 Mai
Dydd Gwener 3 Mehefin Dydd Gwener
22 Gorffennaf

 

Y Flwyddyn Academaidd 2022/23

TYMOR Y TYMOR YN
DECHRAU
HANNER TYMOR 
YN DECHRAU
HANNER TYMOR 
YN GORFFEN
Y TYMOR YN
GORFFEN
HYDREF
2022
Dydd Llun
5 Medi
Dydd Llun
31 Hydref
Dydd Gwener
4 Tachwedd
Dydd Gwener
23 Rhagfyr
GWANWYN
2023
Dydd Llun
9 Ionawr
Dydd Llun
20 Chwefror

Dydd Gwener

24 Chwefror

Dydd Gwener

31 Mawrth

HAF
2023
Dydd Llun
17 Ebrill
Dydd Llun
29 Mai

Dydd Gwener

2 Mehefin

Dydd Llun
24 Gorffennaf

Diwrnodau HMS

Mae gan bob ysgol nifer o ddiwrnodau HMS (Hyfforddiant Mewn Swydd) bob blwyddyn. Mae’r diwrnodau hyn ar gyfer hyfforddiant a datblygiad staff.

Yn ystod y flwyddyn ysgol 2021 tan 2022

Bydd dydd Gwener 3 Medi 2021 yn ddiwrnodau HMS dynodedig ar gyfer pob Ysgol a Gynhelir gan yr ALI.  Bydd y pump diwrnod HMS sy'n weddill yn cael eu cymryd yn ol disgresiwn pob ysgol yn unigol.

Bydd pob ysgol ar gau ar ddydd Llun 2 Mai 2022 ar gyfer y Gwyl Calan Mai.

Dydduadau arwyddocaol

Gwyliau Diwrnod Nadlolig - Dydd Sadwrn 25 Rhagfyr 2021

Pasg - Dydd Gwener y Groglith 15 Ebrill 2022

Dydd Llun y Pasg 18 Ebrill 2022

Gwyl Banc Mai - Dydd Llun 2 Mai 2022

Jiwbilî Platinwm y Frenhines *Dydd Iau 2 Mehefin 2022

Dathliadau Gŵyl y Banc +Dydd Gwener 3 Mehefin 2022

 *Symud o’r dyddiad ar Llun 30 Mai 2022 i ddathlu’r Jiwbilî.

+Gŵyl y Banc ychwanegol i gydnabod y Jiwbilî felly cymerwyd un dydd  oddi ar y flwyddyn academaidd hon.

Yn ystod y flwyddyn ysgol 2022 tan 2023

Bydd pob ysgol ar gau Ddydd Llun 1 Mai 2023 ar gyfer Gŵyl Banc Calan Mai.

Dydduadau arwyddocaol

Gwyliau Diwrnod Nadlolig - Dydd Sul, 25 Rhagfyr 2022

Pasg - Dydd Gwener y Groglith, 17 Ebrill 2023

Dydd Llun y Pasg, 10 Ebrill 2023

Gwyl Banc Mai - Dydd Llun, 1 Mai 2022

Dydd Llun, 29 Mai 2023

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y