Dyddiadau tymhorau a gwyliau ysgol

Y Flwyddyn Academaidd 2016/2017

                                              
TYMOR Y TYMOR YN
DECHRAU
HANNER TYMOR 
YN DECHRAU
HANNER TYMOR 
YN GORFFEN
Y TYMOR YN
GORFFEN
HYDREF
2016
Dydd Iau
1 Medi
Dydd Llun
24 Hydref
Dydd Gwener
28 Hydref
Dydd Gwener
16 Rhagfyr
GWANWYN
2017
Dydd Mawrth
3 Ionawr
Dydd Llun
20 Chwefror
Dydd Gwener
24 Chwefror
Dydd Gwener
7 Ebrill
HAF
2017
Dydd Llun
24 Ebrill
Dydd Llun
29 Mai
Dydd Gwener
2 Mehefin
Dydd Gwener
21 Gorffennaf
 

 

Y Flwyddyn Academaidd 2017/2018

                                              
TYMOR Y TYMOR YN
DECHRAU
HANNER TYMOR 
YN DECHRAU
HANNER TYMOR 
YN GORFFEN
Y TYMOR YN
GORFFEN
HYDREF
2017
Dydd Llun
4 Medi
Dydd Llun
30 Hydref
Dydd Gwener
3 Tachwedd
Dydd Gwener
22 Rhagfyr
GWANWYN
2018
Dydd Llun
8 Ionawr
Dydd Llun
19 Chwefror
Dydd Gwener
23 Chwefror
Dydd Gwener
29 Mawrth
HAF
2018
Dydd Llun
16 Ebrill
Dydd Llun
28 Mai
Dydd Gwener
1 Mehefin
Dydd Gwener
24 Gorffennaf

 

Y Flwyddyn Academaidd 2018/19 

                                            
TYMOR Y TYMOR YN
DECHRAU
HANNER TYMOR 
YN DECHRAU
HANNER TYMOR 
YN GORFFEN
Y TYMOR YN
GORFFEN
HYDREF
2018
Dydd Llun
3 Medi
Dydd Llun
29 Hydref
Dydd Gwener
2 Tachwedd
Dydd Gwener
21 Rhagfyr
GWANWYN
2019
Dydd Llun
7 Ionawr
Dydd Llun
25 Chwefror
Dydd Gwener
1 Mawrth
Dydd Gwener
12 Ebrill
HAF
2019

Dydd Llun
29 Ebrill

Dydd Llun
27 Mai
Dydd Gwener
31 Mai

Dydd Llun
22 Gorffennaf

 

Diwrnodau HMS

Mae gan bob ysgol nifer o ddiwrnodau HMS (Hyfforddiant Mewn Swydd) bob blwyddyn. Mae’r diwrnodau hyn ar gyfer hyfforddiant a datblygiad staff.

Gwelwch fanylion am ddiwrnodau HMS ysgolion yma.

Yn ystod y flwyddyn ysgol 2016 tan 2017

** Bydd dydd Iau 1 Medi 2016, a dydd Gwener 2 Medi 2016 yn ddiwrnodau HMS penodedig i bob Ysgol a Gynhelir gan yr ALl.

Bydd pob ysgol unigol yn penderfynu ar bryd i gymryd y tri diwrnod HMS arall.

Bydd pob ysgol ar gau ar ddydd Llun 1 Mai 2017 ar gyfer Gŵyl Banc Mai.

Yn ystod y flwyddyn ysgol 2017 tan 2018

* Bydd dydd Llun 23 Gorffennaf 2018, a dydd Mawrth 24 Gorffennaf 2016 yn ddiwrnodau HMS penodedig i bob Ysgol a Gynhelir gan yr ALl.

Bydd pob ysgol unigol yn penderfynu ar bryd i gymryd y tri diwrnod HMS arall.

Bydd pob ysgol ar gau ar ddydd Llun 7 Mai 2018 ar gyfer Gŵyl Banc Mai.

Gwelwch fanylion am ddiwrnodau HMS ysgolion yma.

Cysylltwch â Ni

ay o wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng h I L ll m N O P ph r rh s T th U w Y