Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwasanaeth Gwifren Achub Bywyd (Lifeline) 'Tawelwch Meddwl' (Larwm Cymunedol)

Mae ein hannibyniaeth yn bwysig i ni i gyd ynghyd â chysur ein cartrefi. Ond ar adegau mae gofid bod byw ar eich pen eich hunain yn golygu rhagor o risg.

Mae Gwasanaeth ‘Lifeline’ yr Awdurdod Lleol yn golygu bod unrhyw un a allai fod ag angen i alw am help yn gyflym neu sy’n chwilio am gyngor a chysur ar unrhyw adeg o’r dydd a’r nos o bob man yn y cartref neu’r ardd yn gallu gwneud cais am Uned ‘Lifeline’. Gallech fod yn denant, perchennog/preswyliwr, byw gyda’r teulu, henoed, anabl neu’n agored i niwed.

Mewn argyfwng, pwyswch ar fotwm y larwm un waith a bydd yn eich cysylltu chi â’r Ystafell Reoli ble fydd y Gweithredwr yn gallu gweld pwy sydd yn galw ac o ble.

Mae’r Ystafell Reoli mewn swyddfa ddiogel yn y Ganolfan Ddinesig a gaiff ei wasanaethu 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos gan dî o Weithredwyr hyfforddedig a gefnogir gan Reolwr, Goruchwyliwr a Swyddog Gosodiadau.

Mae dros 25 mlynedd o brofiad gan wasanaeth Larwm Bywyd Cyfyngder Merthyr Tydfil o ddarparu a rheoli Gwasanaeth Larwm Cymunedol. Rydyn ni’n aelodau o Gymdeithas Gwasanaethau Teleofal sef y corff sy’n cynrychioli Diwydiant Teleofal a (Cyfyngder) a Teleiechyd yn y DU. Mae achrediad Cymdeithas Gwasanaethau Teleofal gan ein Gwasanaeth mewn 4 modiwl - Teilwra Gwasanaeth, Delio/Monitro Galwadau, Gosod, Ail-werthuso.

Am wybodaeth bellach sy’n berthnasol i’r Gwasanaeth a Thaliadau gweler y dolenni ar waelod y dudalen hon.

Gallwch gysylltu â’r Ystafell Reoli dros y Ffôn, post, e-bost neu Ffacs:

Ystafell Reoli Lifeline
Canolfan Ddinesig
Stryd y Castell
Merthyr Tudful
CF47 8AN

Ffôn: 01685 384489 (Llais wedi ei recordio)
Ffacs: 01685 387740

E-bost: Lifeline@merthyr.gov.uk

Noder: Peidiwch ag anfon ffurflenni cais Teleofal i’r manylion cyswllt yn ‘Lifeline’ gan y gallai hyn achosi oedi i’ch eich cais.

DEWIS Cymru

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y