Ar-lein, Mae'n arbed amser

Offer arbenigol

Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol Cymunedol

Beth yw Therapi Galwedigaethol Cymunedol?

Bydd Therapydd Galwedigaethol Cymunedol yn asesu gallu pobl i reoli’u gofal personol a thasgau yn y cartref ac yn darparu ystod o offer all helpu a galluogi pobl sy’n agored i niwed i aros yn annibynnol yn eu cartrefi’u hunain. Am wybodaeth fwy cynhwysfawr:

 

Gwasanaethau Cymdeithasol – Larymau Cymunedol a Theleofal

Larymau Cymunedol

Gall unrhyw un y gallai fod angen iddo alw am gymorth yn gyflym, neu ofyn am gyngor a sicrwydd unrhyw adeg o’r dydd a’r nos o unrhyw le yn y cartref neu’r ardd wneud cais am Uned Lifeline (Larwm Cymunedol). Gallwch fod yn denant, yn berchennog/preswyliwr, byw gyda theulu, henoed, anabl neu’n agored i niwed.

Mewn argyfwng bydd gwasgu botwm y larwm unwaith yn eich cysylltu â’r Ystafell Reoli lle gall y Gweithredwr adnabod pwy sy’n galw ac o ble.

Gall unrhyw un wneud cais am Uned Lifeline, nid ar gyfer yr henoed yn unig ydy hi. Gallwch fod yn denant, yn berchennog/preswyliwr neu fyw gyda theulu, mae Lifeline ar gael i unrhyw un y gallai fod angen iddo alw am gymorth ar frys sy’n byw yn CBS Merthyr Tudful.

 

Teleofal

Mae Teleofal yn wasanaeth all helpu a galluogi pobl sy’n agored i niwed i aros yn annibynnol yn eu cartrefi’u hunain. Mae Teleofal yn cynnwys synwyryddion o bell o amgylch y tŷ a fydd yn dangos i’r Ganolfan Fonitro, aelodau teulu neu ofalwyr pan fo problem.

DEWIS Cymru

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y