Ar-lein, Mae'n arbed amser

Costau Llinell Fywyd Mai 2023

Strwythur Costau Llinell Fywyd

Diweddarwyd y costau ym Mai 2023

Mae Gwasanaethau ‘Tawelwch Meddwl’ Llinell Fywyd yn cael eu cynnig i breswylwyr Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. Mae gennym gyfres o daliadau penodedig ar gyfer ein hoffer a’n gwasanaeth cymorth.

Preswylwyr Merthyr

Gellir llogi offer Llinell Fywyd ar gyfer preswylwyr anabl a’u monitro am 0.36c y dydd (£130 y flwyddyn) + TAW £26.00. Os ydych yn anabl, gallech gael eich eithrio rhag talu’r taliad TAW o £26.00 (nodwch: gallai fod angen tystiolaeth.)

Os nad ydych yn anabl, byddwch yn talu 0.42c y dydd (£152.00 y flwyddyn.)

Nid ydym yn codi tâl am osodiadau newydd yn y Fwrdeistref Sirol.

Preswylwyr nad sydd yn byw ym Merthyr

Gellir llogi offer ar gyfer preswylwyr anabl am 0.36c y dydd (£130 y flwyddyn) +TAW £26.00. Os ydych yn anabl, gallech gael eich eithrio rhag talu’r taliad TAW o £26.00 (nodwch: gallai fod angen tystiolaeth.)

Os nad ydych yn anabl, byddwch yn talu 0.42c y dydd (£152.00 y flwyddyn.)

Er mwyn talu costau teithio, codir tâl, un tro o £45.00 ar gyfer gosodiadau newydd. Dylid ei dalu o flaen llaw.

Ni fyddwn yn codi tâl am gasgliadau nac am atgyweirio offer.

Offer Ychwanegol a Newydd

  • Larwm gwddf - un gyfradd o £52

  • Ceblau trydan – un gyfradd o £26.00

Anfonebu a Thaliadau

Byddwch yn derbyn anfoneb fisol cyn hir wedi i ni osod eich offer. Os bydd y gwasanaeth yn dechrau wedi 1 Ebrill 20xx, byddwch yn derbyn tâl pro rata hyd at 31 Mawrth 20xx. Bydd anfonebau yn cael eu hanfon yn flynyddol bob mis Mawrth ar gyfer y flwyddyn ariannol ddilynol ac yna’r taliad blynyddol llawn ar gyfer y gwasanaeth. Os ydych wedi dewis talu trwy Ddebyd Uniongyrchol, bydd taliadau misol yn cael eu gwneud ar y 1af o bob mis. Byddwn yn eich hysbysu’n ysgrifenedig, o leiaf 10 diwrnod cyn y tâl cyntaf. Gallwch wneud cais i dderbyn eich dogfennau’n electronig. Gellir e-bostio anfonebau i’ch cyfeiriad e-bost.

Os nad ydych am dalu drwy Ddebyd Uniongyrchol, dylech dalu’n brydlon, yn ôl yr hyn a ddangosir ar yr anfoneb.

Gellir gwneud taliadau fel y ganlyn:

  • Debyd Uniongyrchol (yn fisol ar y 1af o bob mis)
  • Swyddfeydd Post / Lleoliadau Paypoint gan ddefnyddio’r anfoneb cod bar.
  • Dros y ffôn 24/7 drwy ffonio 01685 72115*
  • Ar-lein – www.merthyr.gov.uk/Pay *

*Er mwyn gwneud taliad, bydd angen eich rhif cyfeirnod cwsmer a Rhif yr Anfoneb.

Siec: yn daladwy i CBSMT a’i gyfeirio at yr Adran Refeniw, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, Canolfan Dinesig, Stryd y Castell, Merthyr Tudful, CF47 8AN **

**Dynodwch eich rhif cyfeirnod cwsmer a’ch cyfeiriad ar gefn y siec.

Gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful gadw’r hawl i godi taliadau, yn unol â chwyddiant, bob blwyddyn.

 

Cysylltwch â Ni