Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwyliau Byr

Mae angen cymorth a chefnogaeth ar deuluoedd weithiau. Gall seibiannau achlysurol i rieni olygu eu bod yn gallu parhau i gadw eu plant gartref gyda nhw.

Mae seibiannau byr yn ffordd o gyflwyno gweithgareddau hwyl i blant a phobl ifanc ag anabledd neu anghenion ychwanegol sy’n diwallu ystod o anghenion unigol, gan gynnwys yr angen am weithgareddau chwaraeon neu hamdden, cysylltiad â chyfoedion a gweithgareddau cymdeithasol eraill.

Gallant fod ar ffurf gweithgareddau ar ôl ysgol, defnyddio adnoddau hamdden prif ffrwd ac arbenigol, gyda chefnogaeth gan staff medrus sydd wedi’u hyfforddi’n briodol, yn ystod yr wythnos, dros y penwythnos neu yn ystod gwyliau ysgol.

Fel yr uchod, mae seibiannau byr yn rhoi cyfleoedd angenrheidiol i rieni/gofalwyr orffwys a chael seibiant o’u rôl fel gofalwr sy’n aml yn heriol. Maent hefyd yn eu galluogi i dreulio amser da gyda’u plant eraill, gyda’i gilydd, neu wneud tasgau cadw tŷ ac agweddau ar weithgareddau hamdden neu waith na fyddai’n bosibl heb ddarpariaeth seibiant byr.

DEWIS Cymru

Cysylltwch â Ni