Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cymhwyso diddordeb mewn dod yn ofalwyr maeth

A oes gennych ddiddordeb mewn maethu? Dysgwch sut i gysylltu â ni ynghylch eich cais.

Pwy all maethu?

Os oes gennych chi le yn eich cartref ac amser yn eich bywyd fe allwch ein helpu ni i wneud gwahaniaeth mawr i fywyd plentyn.

Rôl Gofalwr Maeth

Darganfyddwch ba rinweddau y mae'u hangen i ddod yn Ofalwr Maeth.

Y Broses Faethu

Gwybodaeth am y pedwar cam at ddod yn Ofalwr Maeth ac o ble i gael rhagor o wybodaeth.

Hyfforddiant a Chefnogaeth i Ofalwyr Maeth

Manylion am hyfforddiant i ofalwyr maeth.

Mathau o Leoliadau Maethu

Gwybodaeth am y gwahanol fathau o leoliadau megis cartrefi maethu arbenigol, maethu tymor hir a byr a llety â chymorth, maethu seibiant a lleoliadau brys.

Ffioedd a Lwfansau Maethu

Gwelwch y ffioedd a'r lwfansau maethu diweddaraf.

Astudiaethau Achos Plant Maeth

Darllenwch astudiaethau achos a chanlyniadau positif gan ofalwyr maeth

Gofalu ar ran Teulu a Ffrindiau

Weithiau gall plant gael eu maethu gan aelodau'r teulu estynedig a frindiau'r teulu. Os ydy'r amgylchiadau hyn yn berthnasol i chi, gallwch ddysgu rhagor yn yr adran hon.

Maethu Preifat

A oes rhywun arall yn gofalu am eich plentyn? Neu ydych chi’n gofalu am blentyn rhywun arall?

ay o wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y