Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gofal Plant y tu allan i oriau ysgol

Mae gwasanaethau y Tu Allan i Oriau Ysgol yn galluogi plant i chwarae, dysgu a chael hwyl mewn grwpiau.

Fe’u lleolir gan amlaf mewn ysgolion neu gerllaw, ac mae rhagor ohonynt yn cael eu sefydlu i gynorthwyo teuluoedd â rhieni sy’n gweithio.

Gellir cofrestru gwasanaethau y tu allan i’r ysgol ag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) a chânt arolwg blynyddol.  Mae timau o staff a elwir gan amlaf yn weithwyr chwarae yn gyfrifol am redeg y canolfannau hyn.

Mae sawl math o ofal plant y tu allan i oriau’r ysgol ar gael, felly dewiswch wasanaeth sy’n addas i chi ac i anghenion eich plentyn.

Manteision:

  • Ar gael i bob plentyn o oedran ysgol
  • Gall plant ddysgu, chwarae ac ymlacio gyda’u ffrindiau
  • Gellir eu cynllunio ar gyfer anghenion plant â rhieni sy’n gweithio
  • Pa wasanaethau sydd ar gael y tu allan i oriau’r ysgol ?
  • Bydd clybiau brecwast yn agor yn y bore cyn i’r ysgolion gychwyn
  • Bydd clybiau ar ôl yr ysgol yn agor yn y prynhawn ac yn gweithredu tan 6.00pm fel arfer

Cynhelir cynlluniau chwarae gwyliau yn ystod gwyliau’r ysgol. Bydd amseroedd agor yn amrywio.

Cysylltwch â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd am fanylion:

  • Clybiau Brecwast
  • Clybiau ar ôl yr Ysgol
  • Cynlluniau Chwarae Gwyliau

Am ragor o wybodaeth, ewch I www.merthyrfis.org

 

DEWIS Cymru

Cysylltwch â Ni