Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwarchodwyr Plant Cofrestredig

Rhesymau dros ddewis gwarchodwr plant cofrestredig

Gwasanaeth personol

Bydd eich plentyn yn cael gofal mewn amgylchedd cartref. Gall gwarchodwyr plant ofalu am blant 0 – 14 mlwydd oed a chefnogi teuluoedd wrth i blant dyfu i fyny.

Gall gofalwyr plant weithio oriau hyblyg

Mae rhai gwarchodwyr plant yn gweithio yn ystod y nos a thros benwythnosau.

Hyblyg – mae diwrnod heulog neu o eira annisgwyl yn gyfle gwych i chwarae a dysgu yn yr awyr agored.

Dysgu o’r Byd Go Iawn

Mae plant sy’n derbyn gofal gan warchodwr plant cofrestredig yn mwynhau profiadau bywyd go iawn megis coginio, siopa, garddio, amseroedd bwyd a theithiau i’r parc a’r llyfrgell.

Rhan o’r Gymuned

Gall gwarchodwyr plant cofrestredig fynd â phlant i gylchoedd chwarae, clybiau ar ôl ysgol a mwy. Mae gwarchodwyr plant yn rhan o’r gymuned leol hefyd ac yn gallu ystyried ei hanghenion diwylliannol amrywiol.

Yn ôl y gyfraith rhaid i warchodwyr plant fod yn gofrestredig ag Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (CSSIW) a chael cytundeb ysgrifenedig â rhieni.

Am ragor o wybodaeth ewch i www.merthyrfis.org

DEWIS Cymru

Cysylltwch â Ni