Ar-lein, Mae'n arbed amser

Datblygiad Iaith Gynnar

Beth yw Datblygiad Iaith Gynnar?

Mae’r Tîm Datblygiad Iaith Gynnar yn gweithio’n agos gyda rhieni a phartneriaid i sicrhau fod pob un plentyn yn dechrau yn yr ysgol yn medru siarad yn glir a bod eraill yn eu deall.

Mae pob un plentyn, trwy gynllun Dechrau’n Deg yn cael eu sgrinio pan fyddant yn 18 mis, yn 2 flwydd oed ac yn 3 oed gan ddefnyddio offer Lleferydd ac Ieithyddol WellComm. Mae hyn yn galluogi rhieni ac arbenigwyr i ddeall a chefnogi anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu pob un plentyn.

Gall pob un plentyn sydd ar Gynllun Dechrau’n Deg gyfranogi mewn Grŵp Iaith Gynnar er mwyn datblygu eu sgiliau ieithyddol trwy stori, odl, gweithgareddau celf a llawer mwy.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau yn cynnwys:

  • Siarad gyda’ch baban;
  • Star Talkers;
  • Siaradwyr Bach;
  • Chatterbox.

Gellir cael rhagor o gefnogaeth gan Therapydd Iaith a Lleferydd Dechrau’n Deg.

Cysylltwch â Ni