Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwybodaeth Cyswllt Dechrau'n Deg

Cysylltu a Ni

I gael gwybod am y Rhaglen Dechrau'n Deg

Ffon: 01685 726299

Ebost: FlyingStart@merthyr.gov.uk

Gwefan: www.merthyrfis.org

Cyfeiriad: Dechrau'n Deg

              Canolfan Integredig Plant Cwm Golau

               Heol Duffryn

               Pentrebach

               Merthyr Tudful

               CF48 4BJ

 

Dyma rifau cyswllt defnyddiol ar gyfer gwasanaethau Dechrau'n Deg:

Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant:            01685 727394

Tim Iechyd:                                             01685 727065

Iaith a Lleferydd:                                      01685 727032

Tim Rhianta:                                            01685 727395

Tim Iaith a Chwarae:                                01685 727381

Tim Cymorth Teuluol Barnardos:                01685 725151

 

Cysylltwch â Ni