Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gofal plant rhan amser o ansawdd da am ddim I blant 2-3 oed

Beth yw Gwasanaeth Gofal Plant Dechrau’n Deg?

Mae Dechrau’n Deg yn cynnig gofal plant am ddim i blant 2-3 oed mewn amgylcheddau o ansawdd dan do ac yn yr awyr agored. Bydd staff cymwys yn helpu plant i setlo, gwneud ffrindiau newydd a phrofi gweithgareddau sy’n adeiladu ar yr wybodaeth a sgiliau y mae’r plant wedi eu hennill adref. Bydd presenoldeb mewn lleoliad gofal plant yn paratoi plant ar gyfer yr ysgol a bydd rhieni/gofalwyr yn gallu cymryd rhan yn addysg eu plant.

Gall rhieni/gofalwyr sy’n dewis darpariaeth iaith Gymraeg i’w plant siarad â’r Tîm Dechrau’n Deg ynglŷn â darpariaeth cyn-ysgol cyfrwng Cymraeg. Mae holl ddarpariaeth gofal plant Dechrau’n Deg yn gynhwysol ac yn gallu darparu ar gyfer plant ag anghenion ychwanegol.

Cysylltwch â Ni