Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gweithwyr Trosglwyddo

Beth yw Cymorth I Deuluoedd?

Bydd y Gweithwyr Trosglwyddo yn gwrando a rhoi cymorth. Gall y cymorth hwn gynnwys mynd gyda theuluoedd i apwyntiadau neu gyfarfodydd dechreuol, helpu gyda llenwi ffurflenni neu roi cymorth cyffredinol i’r teuluoedd gyda bywyd bob dydd, ar adeg pan maen nhw ei angen fwyaf.

Gall nifer o bethau fod yn rhwystr rhag mynd at wasanaethau yn cynnwys diffyg hyder, llythrennedd neu bryderon ynghylch tai, perthnasau neu arian.

Gall cymorth teuluol ataliol rwystro teuluoedd rhag mynd i sefyllfa o argyfwng a helpu gyda phroblemau fel cael cymorth gyda thai, budddaliadau, cymorth grant a materion eraill a allant fod yn cyfyngu ar eu gallu i fynychu’r rhaglen Dechrau’n Deg.

 

Cysylltwch â Ni