Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cymorth Aml Ymyrraeth (CAY)

CAY – Mae Cymorth Aml Ymyrraeth neu’r Tîm o amgylch y Teulu (TAT) yn rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf. Mae CAY ar gael i deuluoedd ym Merthyr Tudful a chanddynt blant 0 i 18 oed y mae angen gwasanaethau cymorth ychwanegol amryfal.

A oes angen cefnogaeth arnoch ar nifer o bethau megis:

  • Tai
  • Cyllid
  • Addysg
  • Iechyd a lles
  • Rhianta
  • Ymddygiad plant

Os felly, gallai CAY helpu. Mae CAY yn ymwneud â darparu cefnogaeth i chi a’ch teulu cyfan.

Bydd angen llenwi ffurflen gyfeirio. Gallwch gael cymorth i lenwi’r ffurflen gyfeirio. Bydd gweithiwr allweddol yn cael ei ddyrannu i chi mewn cyfarfod panel CAY. Mae’r panel yn cynnwys aelodau o wahanol asiantaethau.

Eich Gweithiwr Allweddol fydd eich prif bwynt cyswllt ac a fydd yn sefydlu’ch TAT. Bydd eich Gweithiwr Allweddol yn helpu i osod nodau cyraeddadwy a fydd yn newid eich bywyd yn gadarnhaol.

DEWIS Cymru

Cysylltwch â Ni